Product Category

Apollo 2

        Apollo2

 หลอดไฟซีนอนและการทดสอบความคงทนต่อสภาพอากาศ 800

    การทดสอบความคงทนของสีในรูปแบบต่างๆ นั้น  การทดสอบด้วยปัจจัยของแสงนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก และเป็นการทดสอบที่ค่อนข้างยากในการที่จะได้ค่าผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำ

หลายๆ โรงงานตัดสินที่จะส่งตัวอย่างสินค้าทุกชนิดที่ต้องทดสอบความคงทนของสีโดยแสงแดด ไปสู่ห้องแล็ปทดสอบเฉพาะทาง  เพื่อลดต้นทุนในการซื้อเครื่องมือทดสอบเอง ซึ่งมูลค่าค่อนข้างสูง  และการบำรุงรักษา หรือแม้กระทั่งการใช้งานที่ยุ่งยากในการทดสอบเพื่อจะได้ค่าผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

บัดนี้ ... ความคิดต่างๆ เหล่านั้นจะหมดไป ...

คุณสมบัติที่สำคัญ

Øจากการได้รับฟังความคิดเห็นต่างๆ ของผู้ใช้งานที่ต้องการให้การใช้งานง่ายขึ้น และง่ายต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีการคงทนของสีต่อแสง

James H.Heal ได้คิดค้นเครื่องมือเพื่อตอบสนองต่อความต้องการนั้น  การใช้งานที่ง่ายขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และได้สามารถใช้งานได้มากครั้งยิ่งขึ้น ... Apollo2

Apollo2  ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือในการจำลองแสงแดดที่ถูกต้องเท่านั้น  แต่ยังสามารถควบคุมอุณหภูมิและระดับความชื้น ให้ได้ตามที่ต้องการด้วย

Øรูปแบบใหม่ที่น่าตื่นเต้น

Apollo2  ได้ออกแบบโดยเน้นถึงความล้ำสมัยทางเทคโนโลยีและคุณภาพของสินค้า  ซึ่งทำให้สินค้าเป็นที่ต้องตา ทันสมัย เหมาะที่จะติดตั้งในห้องทดลองของท่าน สามารถสร้างความประทับใจ และความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า

Øระบบการทำงาน

Apollo2  ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น ในการทั่วๆไป  หรือแม้นกระทั่งงานพิเศษ ตามที่ท่านต้องการ   โปรแกรมซอฟท์แวร์ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ และให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ

ผู้ใช้สามารถใช้งานง่ายๆ เพียงแค่ 3 ขั้นตอน ดังนี้

>> เลือกค่ามาตราฐาน

>> ตั้งเวลาที่ต้องการ

>> กดปุ่มเริ่มทำงาน start key

ในโหมดของการทำงานอย่างง่ายนี้ สามารถทำการตรวจสอบค่าต่างๆ ที่จำเป็นโดยทั่งไป ในขั้นตอนนี้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบงาน

สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานมากกว่านั้น ในงานที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น   Apollo2ก็สามารถตั้งค่าในโหมดงานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ใน (comprehensive mode) เพื่อทดสอบค่าต่างๆ ตามที่ท่านต้องการ

Apollo2มีระบบป้องกันโดยระบุรหัสผ่าน สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาติให้แก้ไขค่าต่างๆ หรือตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อให้เหมาะสมแก่ความต้องการในการทำงาน

Øเครื่องพิมพ์

Apollo2มีระบบการพิมพ์ที่เงียบ  รวดเร็วและอายุการใช้งานที่ยาวนาน  ซึ่งสามารถเก็บค่า แสดงผลลัพธ์ของค่าที่วัดได้ต่างๆ  ตามที่ต้องการ  และแสดงข้อความที่เกิดจากความผิดผลาดในการทำงานด้วย

Øเทคโนโลยีความทนทานของหลอดไฟซีนอน

Apollo2ได้พัฒนาหลอดไฟซีนอนให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน  โดยปกติการใช้งานอยู่ที่ 2200W  ซึ่งใกล้เคียงกับแสงแดดตามธรรมชาติ  ที่ท่านสามารถทดสอบความคงทนของเนื้อผ้าในสภาพแวดล้อมเหมือนจริงที่สุด

Øระบบการกรองแสงและการออกแบบแสงโดยเทคนิคที่ทันสมัยได้คุณภาพ

Apollo2สามารถรวมแสงเพื่อทดสอบความคงทนช่วงต่างๆ  และควบคุมแสงสเปคตรัมจากตะเกียงแหล่งกำเนิด  และยังได้ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมในการเปลี่ยน เคลื่อนย้ายแผ่นตัวกรอง ได้อย่างง่าย รวดเร็วและปลอดภัย

Øเรดิโอมิเตอร์แสงอาทิตย์

Apollo2ประกอบด้วย SolarSens ซึ่งเป็นเรดิโอมิเตอร์วัดแสงและอุณหภูมิ  ที่ส่งสัญญาณไปยังตัวเครื่องได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ตัวSolarSensสามารถทนต่อความชื้นได้ดีและยังสามารถแสดงค่าการวัดได้อย่างถูกต้อง  โดยการควบคุมคุณภาพโดย Healink ซึ่งเป็นฝ่ายบริการและเคลลิเบรดของ  James H.Heal.

Øการ upgrade จาก Apollo 700

สำหรับโรงงานที่มีเครื่อง Apollo 700 ใช้งานอยู่  ท่านสามารถ upgrade เครื่องได้โดยซื้อชุด Upgrade Kit ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน