Share |
PRODUCT CATEGORIES
Sumeth
Pantone
Verivide
Multifiber
ผงซักฟอก
TexTest
Snap test
LABTEC
Toy tester
SDC
James H.Heal
Consumables
เครื่องซักผ้า
SUMETH HOME » PRODUCTS
PRODUCT DETAILS

คู่มือ"วิธีการทดสอบความคงทนของสีบนวัสดุสิ่งทอตามมาตรฐาน"ผู้เขียนตั้งใจและเรียบเรียงจากประสบการณ์ของผู้เขียนเอง โดยเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ ได้ครอบครุมถึงวิธีการทดสอบความคงทนของสีบนวัสดุสิ่งทอที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย

หจก. สุเมธ แล็บเทสต์
178/13 หมู่ 4 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 086-428-4876, (662) 871-9997(auto 5 lines), โทรสาร: (662) 894-5392  อีเมล์: labtest@labtest.co.th