Share |
PRODUCT CATEGORIES
Sumeth
Pantone
Verivide
Multifiber
ผงซักฟอก
TexTest
Snap test
LABTEC
Toy tester
SDC
James H.Heal
Consumables
เครื่องซักผ้า
SUMETH HOME » COMPANY PROFILE
COMPANY PROFILE

บริษัทสุเมธ แล็บเทสต์ จำกัด เป็นบริษัทของคนไทย ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ เครื่องมือ เครื่องจักรและเคมีภัณฑ์ทางด้านสิ่งทอ  โดยเฉพาะเครื่องมือทดสอบสิ่งทอ   บริษัทสุเมธ แล็บเทสต์ จำกัด ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงผู้ประกอบการด้านการสิ่งทอ เนื่องจาก บริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์นับสิบปีในการให้บริการ   โดยทั้งนี้บริษัทเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ของบริษัท James. H Heal (อังกฤษ) , บริษัท Textest (สวิตเซอร์แลนด์) และบริษํท Schmidt (เยอรมัน)

นอกจากจัดจำหน่าย เครื่องมือ เครื่องจักรและเคมีภัณฑ์ทางด้านสิ่งทอแล้ว บริษัทฯ ยังเปิดให้บริการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ เกี่ยวกับการทดสอบสิ่งทอ อาทิเช่น Color Fastness Test , Physical Test , Chemical Test , Regular Test โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง

ที่อยู่บริษัท

178/13 หมู่ 4 ถนนประชาอุทิศ
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140
โทรศัพท์ 02- 8719997 ( Auto 5 lines) โทรสาร 02- 8719115
E-mail : labtest@labtest.co.th
 

หจก. สุเมธ แล็บเทสต์
178/13 หมู่ 4 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 086-428-4876, (662) 871-9997(auto 5 lines), โทรสาร: (662) 894-5392  อีเมล์: labtest@labtest.co.th